RSS
Галерея

Емоційний інтелект

Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на 15.05.2018 в Без рубрики

 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2018 № 90

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2018 р.
за № 226/31678

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205

Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою упорядкування типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти у зв’язку із організацією інклюзивного навчання у таких закладах НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, такі зміни:

1) у заголовку слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;

2) у пункті 1 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;

3) у пункті 3 слова «загальноосвітніх навчальних закладів», «навчальними закладами» замінити відповідно словами «закладів загальної середньої освіти» та «закладами загальної середньої освіти».

2. Внести до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, такі зміни:

1) у заголовку слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;

2) у пункті 1 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» в усіх відмінках замінити словами «закладів загальної середньої освіти» у відповідних відмінках;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в закладі дошкільної освіти, не враховується.

До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість учнів (класів тощо) її філій.»;

4) доповнити Типові штатні нормативи після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

«5. Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), інших спеціалістів з відповідною підготовкою.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.»;

5) у таблиці:

позицію «Вихователь» замінити позиціями такого змісту:

«

Вихователь

 

У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень

0,5 (на один автобус)

Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус)

Асистент вчителя

1

Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти

»;

у графі 3 позиції «Сторож» слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словом «шкіл».

3. Департаменту економіки та фінансування подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на 03.04.2018 в Без рубрики

 

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму

У Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму закликаємо активізувати зусилля задля того, щоб діти та дорослі, які мають це захворювання, стали в майбутньому повноправними членами суспільства.

Починати треба СЬОГОДНІ, щоб завтра наше суспільство стало доступнішним таким дітям та відкрило для них усіх широкі можливості.

Чим раніше розпочато лікування та психокорекцію, тим більше шансів адаптувати дитину й сім’ю до соціуму, дати їм змогу жити повноцінним життям.
Часто виникає питання, де межа між особливостями характеру та патологією. Тому варто чітко розмежовувати хворобу й особливості вдачі.

Основний критерій психологічно здорової людини – здатність до комунікації, адаптації до соціальних вимог і самореалізації.

Аутичність – це коли людина цілковито заглиблюється в себе, поринає у створений нею власний світ.
Причини аутизації, тобто заглиблення у своєрідну віртуальну дійсність, – найчастіше втеча від реальних проблем. Слід визначити, від якої саме проблеми людина прагне сховатися, – це може бути страх перед мінливим соціумом, перед спілкуванням з іншими людьми, неспроможність знайти й реалізувати себе, занижена або, навпаки, неадекватно завищена самооцінка, психотравмувальна ситуація та багато іншого.

Аутизм: сигнали, що мають насторожити
Труднощі в соціальній сфері: дитина може не виявляти цікавості до ігор із дітьми чи рідними або до будь-якої іншої взаємодії.
Проблеми комунікації: можлива відсутність або затримка мовлення, дитина не повторює за дорослими звуків, не всміхається у відповідь на усмішку, не виявляє емоцій за допомогою міміки у віці понад 9 місяців, також можлива відсутність дитячого лепетання у віці 12 місяців, відсутність звичайних жестів, таких, як показування пальцем, простягання руки, щоб дотягтися або помахати на прощання, у віці один рік та більше – відсутність реакції при звертанні на ім’я . Можуть бути труднощі при контакті віч-у-віч.
Дивна поведінка (рухи, що повторюються): дитина може, наприклад, упродовж тривалого часу крутитися, розгойдуватися, лаштувати іграшки в лінію тощо.
Проблеми з моторикою: складнощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки.
Сенсорні проблеми: підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Шлунково-кишкові проблеми: діарея, закреп, вибірковість щодо їжі.

Якщо у вашої дитини аутизм, не зволікайте – дайте їй реальний шанс стати повноцінним членом суспільства й починайте лікування та психологічну корекцію вже сьогодні! Результат не забариться.

 
Оставить комментарий

Опубликовал на 02.04.2018 в Без рубрики

 

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Імовірність народження дитини з синдромом Дауна збільшується з віком матері і в меншій мірі, але все-таки залежить і від віку батька. Один з факторів ризику також близькоспоріднені шлюби. Але всеж…
Пацієнти з синдромом Дауна навчаються і при застосуванні відповідних методик можуть розвиватися в інтелектуальному плані. Народжені з синдромом Дауна діти можуть навчитися не тільки самообслуговуванню, але і читати, рахувати й писати, доступні їм і спеціальні знання. Коефіцієнт інтелекту (IQ) людей з синдромом Дауна коливається від 20 до 75 (нормою вважається IQ більше 70).
День проведення Міжнародного дня людини із синдромом Дауна вибраний не випадково, це двадцять перший день третього місяця пов’язаний з 3 копіями 21-ої хромосоми. Вперше цей День став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований на VI міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в Пальма де Майорка, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром.
Як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків.
Батьки дітей з синдромом Дауна змушені щодня боротися за гідне існування і майбутнє своїх дітей, долаючи величезний опір і нерозуміння з боку суспільства.
Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить перед собою мету привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здібностями, адже вони трохи відрізняються від звичайних людей в плані інтелекту і багато хто з них страждають від вроджених вад серця, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують все те , в чому вони відрізняються від звичайних людей, а часто і перевершують їх.
Свою інтелектуальну відсталість люди з синдромом Дауна компенсують своєю приголомшливою душевністю, відкритістю і наївністю. Вони дуже добродушні, життєрадісні і позитивні люди, самі охоче прагнуть до спілкування. Чим більше вони спілкуються зі звичайними однолітками в дитячих садах або школах, на майданчиках і в спортивних секціях, тим менш помітно відставання в розвитку, краще психічний і фізичний розвиток таких дітей.
Діти з синдромом Дауна обдаровані не менш, ніж звичайні діти. Багато хто має художній талант, музичні (в тому числі танцювальні та співочі) і артистичні здібності, схильні до поезії, успішні в спорті.
 
Оставить комментарий

Опубликовал на 21.03.2018 в Без рубрики

 

У світі професій!

7 лютого 2018 року на базі Олешківського будинку-інтернату для дітей з інвалідністю  відбулася зустріч соціального педагога ХОПМПК Перерви І.В. з учнями 9-11-х класів. У рамках тренінгового заняття на тему: » Професія для людини чи людина для професії» вихованці ознайомилися зі світом професій, з різними їх ознаками , з десяткою найпопулярніших спеціальностей сучасності  та багато іншого. Дійшли висновку, цитуючи слова видатного філософа Сенеки:

Якщо людина  не знає,

                до якої гавані вона прямує,

    для неї жоден вітер

                                       не буде попутним.

                                                                            Сенека

 
Оставить комментарий

Опубликовал на 13.02.2018 в Без рубрики

 

Координаційно-методична рада!!!

Спеціалістами ХОПМПК було проведено координаційно-методичну раду на тему: «Інклюзивна освіта в педагогіці та практиці школи».

Слухали:

  1. Бугайову І.А., яка визначила особливості управління інклюзивною школою.
  2. Церюту О.І., яка розповіла про толерантність як чинник сприятливого середовища в умовах інклюзивної освіти.
  3. Орєхову С.О., яка акцентувала увагу на формуванні психологічної готовності педагогів до роботи в інклюзивному середовищі.
  4. Перерву І.В., яка звернула увагу на роль батьків дітей з ООП в організації ефективного навчально-виховного процесу.
  5. Булахову С.П., яка доповіла про особливості формування розвивального середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини з порушеннями інтелектуального розвитку.
  6. Харламову А.П., яка ознайомила з аспектом співпраці фахівців в інклюзивному навчанні дітей з порушеннями слуху як необхідною передумовою забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи.
  7. Кудаєву А.Ю., яка визначила цілі і стратегії залучення дітей з аутизмом в інклюзивне середовище.
  8. Смірних Є.О., яка доповіла про особливості організації логопедичного супроводу та взаємодії логопеда з вчителем в умовах інклюзії.
  9. Яковчик Л.В., яка звернула увагу на допомогу вчителям загальноосвітнього навчального закладу в роботі з дітьми з порушеннями зору.

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на 13.02.2018 в Без рубрики

 

Ми за здоровий спосіб життя!!!

На базі Олешківської спеціальної ЗОШ №3 в рамках » Тижня правового захисту дітей» відбулися ряд заходів, а саме корекційно-розвиткові заняття з елементами тренінгу для учнів 5-6-х класів та уроки, відеолекторії на тему : » Профілактика девіантної поведінки», » Ми за здоровий спосіб життя!», «Ми проти куріння» для учнів 8-9-10 класів.

 
Оставить комментарий

Опубликовал на 14.12.2017 в Без рубрики